Oprogramowanie dla biur rachunkowych – zarządzanie procesami

Maj 5, 2016

Jeżeli prowadzisz nawet średniej wielkości biuro rachunkowe, Twoi pracownicy obsługują miesięcznie tysiące zdarzeń księgowo-kadrowych, takich jak: deklaracje podatkowe, dokumenty do ZUS. Każde zdarzenie podzielone jest z reguły na kilka etapów, za realizację których odpowiedzialni są różni pracownicy. Bez sprawdzonego systemu, jakim jest oprogramowanie dla biura rachunkowego TaxOrder, bieżące śledzenie stopnia realizacji wszystkich procesów jest praktycznie niemożliwe.

Oprogramowanie dla biur rachunkowych TaxOrder posiada kompletną listę procesów księgowych, które możesz od razu wdrożyć w swoim biurze rachunkowym. Każde zdarzenie to mikro-projekt definiujący całościowy obieg dokumentów, od chwili ich wygenerowania do potwierdzenia ich odbioru przez właściwy urząd. Zdefiniowane w TaxOrder zdarzenia to także kompletny workflow zarządzający przydziałem pracowników niezbędnych do realizacji zadań wraz z zakresem ich kompetencji oraz czasem niezbędnym do wykonania poszczególnych kroków zadania.

Oprogramowanie dla biura rachunkowego TaxOrder gwarantujące sprawną komunikację z Klientami

Projektując oprogramowanie dla biur rachunkowych TaxOrder mieliśmy na uwadze także zapewnienie sprawnej komunikacji z klientami. Dzięki TaxOrder cała korespondencja z klientem znajduje się w jednym miejscu i obie strony mogą w dowolnej chwili wrócić do przebiegu komunikacji i ustalić rzeczywistą przyczynę zdarzenia.

Funkcja dostępna w panelu, którą klienci z pewnością polubią to mechanizm generowania faktur wprost z panelu klienta. Faktury mogą być automatycznie przesyłane do dziennika kancelaryjnego, a stamtąd trafiają do systemu FK, gdzie następuje ich dekretowanie.

Jako zarządzający biurem rachunkowym chcesz w każdej chwili mieć wgląd w bieżący stan prowadzonych spraw. Projektując TaxOrder zadbaliśmy o to, aby zapewnić Ci taką możliwość. Jednym kliknięciem możesz wyświetlić listę aktualnie prowadzonych zadań wraz z paskiem postępu informującym o stopniu realizacji zadania.

Jak się to sprawdza? W firmie Skłodowscy, w której wdrożyliśmy rozwiązanie TaxOrder, na ponad dziesięć tysięcy realizowanych miesięcznie zadań nie było ani jednej sytuacji, aby jakiekolwiek z nich zostało zrealizowane po wyznaczonym przez ustawodawcę terminie.