Czy zastanawiałeś się kiedyś na tym, jak to możliwe, że japońskie firmy zdominowały światowy rynek w obszarze nowoczesnych technologii?

Powodów jest kilka, ale kluczowy wygląda tak:

Kaizen, bo to właśnie oznaczają powyższe znaki Kanji, to najogólniej mówiąc proces ciągłych, stopniowych zmian w kierunku coraz efektywniejszej i wydajniejszej pracy. To właśnie ta filozofia zarządzania znajduje swoje odzwierciedlenie w stworzonym przez nas rozwiązaniu. Z TaxOrder pracujesz w cyklach, które można podzielić na trzy etapy: zarządzanie operacyjne, bilingowanie rezultatów, analiza rentowności. Wykorzystując informacje zbierane i udostępniane przez TaxOrder wyciągasz wnioski i wprowadzasz zmiany, które podnoszą efektywność kolejnego cyklu.