Workflow obsługi

Maj 11, 2016

W TaxOrder proces workflow obsługi księgowej i kadrowej realizuje wszystkie etapy usługi księgowej, które biuro księgowe zobowiązało się wykonywać zgodnie z umową podpisaną z klientem.

Etapy te to:

  • przygotowanie i weryfikacja dokumentów,
  • księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym,
  • weryfikacja merytoryczna przez doradcę podatkowego,
  • przygotowanie raportów dla klienta
  • sporządzanie elektronicznych deklaracji do Urzędów.

TaxOrder wspomaga pracę księgowych poprzez bieżące informowanie o stanie każdego etapu, udostępnienie komunikacji z klientem, aż po generowanie deklaracji. TaxOrder poprawia efektywność pracy zespołów księgowych i umożliwia obsługę większej ilości umów.