Pomiar czasu

Maj 11, 2016
Proces rozliczeń i kontroli, który jest elementem TaxOrder, wspomaga biura rachunkowe w prawidłowej ewidencji czasu pracy pracowników, realizacji umów i dodatkowych zleceń -powyżej wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie obsługi księgowej.
 
System generuje automatyczne faktury na prace dodatkowe z odpowiednią specyfikacją. 
 
Pomiar czasu obsługi klienta
 
TaxOrder umożliwia ewidencjonowanie pracy i automatyczne rozliczanie klientów docelowych w zależności od czasu poświęconego przez biuro rachunkowe dla danego klienta.
 
Pomiar efektywności pracy pracownika
 
TaxOrder umożliwia rejestrację czasu pracy pracownika potrzebną na wykonanie określonego zadania. 
 
Daje to możliwość analizy efektywności pracowników biura.