Elektroniczny obieg dokumentów

Maj 11, 2016

Dużym problemem obsługi księgowej i kadrowej jest comiesięczny proces zbierania dokumentów od klienta, niezbędny do prawidłowego rozliczenia okresu finansowego. Ręczne gromadzenie tych dokumentów powoduje wydłużenie całego okresu rozliczenia oraz dłuższy czas wprowadzania danych do systemu. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala błyskawicznie usystematyzować wszelkie dokumenty dostarczone przez klientów, a co za tym idzie – zdecydowanie skraca czas pracy.

W obsłudze księgowo-kadrowej spotykamy się z dwoma rodzajami prac:

prace cykliczne (w TaxOrder określane jako Procesy) – prace typowo księgowe i kadrowe (np. deklaracje, które należy złożyć w urzędach w określonych ustawowo terminach) realizowane są wg określonego schematu, w wyznaczonych terminach.
Dzięki pracy z TaxOrder nie ma ryzyka, że coś się zgubi, albo że przekroczony zostanie ważny, urzędowy termin.

prace jednorazowe (w TaxOrder określane jako Zadania) – zlecenia jednorazowe, skierowane przez Klienta do realizacji przez biuro rachunkowe; System TaxOrder gromadzi pełną historię realizacji danego zlecenia oraz wszystkie dokumenty niezbędne do jego realizacji.

Elektroniczny obieg dokumentów w formie TaxOrder, dzięki swojej funkcjonalności, eliminuje błędy ludzkie powstające przy aktualizacji danych w kilku systemach, skraca czas odpowiedzi na pytania klientów, zwiększa jakość usług oraz pozwala oszczędzać czas, dzięki automatyzacji procesów. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala uniknąć kar finansowych, strat powstałych w wyniku nieefektywnej pracy i utraty przychodów.

TaxOrder porządkuje dokumenty Twoje i Twoich Klientów. Elektroniczny obieg dokumentów zapewnia utrzymanie porządku zarówno wśród  dokumentów dostarczanych do biura jak i wysyłanych do Klientów. Ułatwia pracę Twoim pracownikom. Elektroniczny obieg dokumentów  sprawi, że jakość świadczonych przez Twoje biuro usług wzrośnie poprzez wyeliminowanie ewentualnych błędów (zawieruszenie dokumentu).