Analizy

Maj 13, 2016
Proces rozliczeń i kontroli jest podstawą dla kadry managerskiej biura księgowego do oceny efektywności realizowanych umów i podjęcia działań w celu zwiększenia tej efektywności.
Poprzez bieżące wykorzystanie systemu można szybko zareagować na sytuację zbyt wysokich kosztów realizacji poszczególnych umów – system na podstawie zgromadzonych danych będzie informował ustalonych użytkowników o takich sytuacjach.
 
Analizy Przekrojowe Klientów
  

Biuro rachunkowe ma dostęp do raportów analizujących czas pracy na zrealizowanie pojedynczego zlecenia czy na obsługę danego klienta.

TaxOrder pozwala na konfigurowanie stawek godzinowych w zależności od Klienta, projektu, zaangażowanej osoby (np. stanowiska czy roli w projekcie). Mechanizm zatwierdzania prac pozwala menadżerowi na kontrolę kosztów.
    
Analizy Przekrojowe Pracowników
  
TaxOrder umożliwia kontrolowanie czasu spędzanego w pracy jego użytkowników, będących pracownikami kancelarii.
    
Biuro rachunkowe ma dostęp do raportów analizujących efektywność pracowników.
   
TaxOrder pozwala właścicielowi biura mierzyć wskaźniki rentowności i podejmować na ich podstawie decyzje.
    
Daje to dodatkową  kontrolę nad zarządzanym biznesem i zwiększa jego wydajność.