Pieniądze, które nieefektywnie wydajesz

Tylko jedna na pięć polskich firm mierzy swoje wskaźniki efektywności (Dane GUS za 2014 r.)

Rozwiązanie TaxOrder:

  • Mierzy na bieżąco czas obsługi każdego klienta
  • Mierzy efektywność pracy każdego pracownika
  • Tworzy analizy przekrojowe Twoich klientów i pracowników
  • Automatycznie fakturuje Twoich Klientów

Efekt:

  • Oszczędność czasu na przydzielanie zadań i kontrolę ich realizacji
  • Wzrost rentowności świadczonych usług o 26,5%